Professional förhandling

 

Vi har erfarenhet av mycket komplexa förhandlingar inom försvarsmatrielområdet.  Vår främsta kompetens finns inom Norden men även intenationellt.  Vi har djup kunskap på avändarnivå,  praktisk erfarenhet och stor erfarenhet av konkurrensupphandling. Marknadsföring kräver uthållighet och envishet för att nå framgång.

 

Vision

 

Vårt mål är att biträda vid marknadsföring, kontraktsföhandling och göra kontrakten genomförbara och bra för alla ingående partner såväl köpare som säljare. För att åstadkomma detta krävs att vi vinner!

Om oss

 

Vi har stor erfarenhet av försvarsmateirelupphandling. Internationell erfarenhet av upphandling, tolkning av kravspecifikationer, juridisk kompetens  samt stort kontaknät. Vi representerar produkter för MED och Comprendum.